EHBO HELMOND

Omdat elke seconde telt...

Home

EHBO Helmond wenst u en de uwen prettige feestdagen en vooral een gezond                                                           2017

 

Waar EHBO-vereniging Helmond voor staat

De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke geestelijk en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.

Dit trachten wij te bereiken door:

  • het organiseren van cursussen: eerste hulpverlener volgens 27e druk,
    reanimatie en AED
  • het organiseren van de voortgezette opleiding van
    gediplomeerde eerste hulpverleners.
  • hulpverlening bij evenementen
  • een doelgerichte propaganda