..........................Keep the heart beating
 

BLS + AED bediener


BLS (Basic Life Support)

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training BLS+AED bediener leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. 


Wat doet een AED?

Een belangrijk onderdeel van een reanimatie is het toedienen van een elektrische schok met een AED. Die schok stopt het kamerfibrilleren en herstelt het normale hartritme. Maar een AED is meestal niet direct beschikbaar. Om de tijd te overbruggen is hartmassage en beademing (BLS) eveneens van groot belang.

Wat doet een AED? Een AED geeft het hart een flinke schok, waardoor alle elektrische activiteit wordt stopgezet. Dat geeft de natuurlijke gangmaker van het hart, de sinusknoop, de kans om het normale ritme weer op te nemen.

Sinds enkele jaren bevordert de Nederlandse overheid de verspreiding van AED’s, niet alleen in openbare ruimtes maar ook bijvoorbeeld in politieauto’s. Een AED in de openbare ruimte kan in een noodgeval door iedereen worden gebruikt.

Zie je iemand in elkaar zakken en voel je geen hartslag of adem, bel dan eerst 112. Begin daarna pas met hartmassage en beademing. Het is van levensbelang dat een AED zo snel mogelijk ter plaatse is.
AED staat voor  

Er zijn verschillende typen AED's, maar ze hebben allemaal hetzelfde bedieningsprincipe.


Waarom is tijd zo belangrijk?​ 

De kans dat het hart van het ene moment op het andere zijn pompvermogen verliest is heel klein, maar het kan gebeuren. Je leven hangt dan af van een snelle en goed uitgevoerde reanimatie.

De oorzaak van het verlies aan pompkracht is in vier van de vijf gevallen kamerfibrilleren, een gevaarlijke hartritmestoornis. De spiercellen in de hartkamers trekken niet meer ritmisch samen maar gaan chaotisch trillen, waardoor het hart opeens niet meer in staat is om het bloed rond te pompen en de bloedsomloop tot stilstand komt. Kamerfibrilleren kan plotseling ontstaan bij een hartinfarct, als een deel van de hartspier niet meer goed werkt. De gevolgen zijn vaak zeer ernstig. Organen en weefsels krijgen plotseling geen zuurstof meer en de schade aan de hersenen kan al na zes minuten onherstelbaar zijn

Om de keten van overleven te versterken moet zo snel mogelijk defibrillatie worden toegepast met een zogenaamde "defibrillator". Een bepaalde uitvoering van de defibrillator is de AED. Deze is speciaal ontwikkeld om hulpverleners met een kortdurende training veilig en effectief te laten defibrilleren. De elektronica van de AED interpreteert het hartritme en besluit of er wel of geen stroomstoot gegeven dient te worden. De hulpverlener die de AED gebruikt hoeft geen verstand te hebben van hartritme-interpretatie.

Als er geen stroomstoot wordt geadviseerd, is reanimatie de enige hulpverlening die u dient te geven.