..........................Keep the heart beating
 

Ons Doel

 

​Van ieder lid wordt verwacht om alle handelingen, die het Oranje kruis aan haar leden stelt, uit te kunnen voeren. Mocht er echter op grond van medische, persoonlijke of fysieke aard dit niet mogelijk zijn, en de benodigde competenties niet gehaald worden, kunnen en mogen wij niet zonder meer een verlenging van een diploma aanvragen.

Medeoorzaak is dat het Oranje Kruis de mogelijkheid heeft om een herhalingsles te komen beoordelen en kijkt of de doelstellingen gehaald worden d.m.v. beoordeling lesplannen en competentielijsten.

Indien dus niet het diploma verlengt kan worden bestaat het wel om een certificaat af te geven, waardoor het lid gewoon haar/zijn herhalingslessen kan blijven volgen en deze handelingen alleen maar uitvoert in eigen kringen. Denk aan gezin, familie ed.  Evenementen kunnen als hulpverlener dus NIET worden gedaan. 

Voor wie:

 • Iedereen, die ouder is dan 16 jaar en een Eerste Hulp diploma wenst te behalen.
 • Alle leden van de Eerste Hulp Vereniging Helmond, die een geldig diploma hebben en deze geldig willen houden. 
 • Iedereen die ouder is dan 16 jaar, en opgeleid wil worden voor reanimatie en geen lid zijn van Eerste Hulp vereniging Helmond. 
 • Personen, die al in het bezit zijn van een reanimatie-certificaat en die dit ieder jaar komen verlengen.
 • Iedereen wie nog geen lid is van de vereniging, maar wel herhalingen wil komen volgen is welkom om zich aan te sluiten bij onze vereniging.


Vaardigheden en kwaliteiten van een evenementen hulpverlener:

 • In het bezit van een geldig EHV-diploma;
 • Deelname extra evenement avonden;
 • Minimaal 16 jaar;
 • Effectief blijven presteren onder tijdsdruk;
 • Inschatten wanneer professionele hulp noodzakelijk is;
 • Tijdig professionele hulpdiensten alarmeren;
 • Betrokkenen gerust kunnen stellen;
 • Relevante informatie over het slachtoffer kunnen doorgeven aan een professionele hulpverlener.
 • Teamverband kunnen werken

Er zal door het bestuur in samenspraak met de docenten per individu bekeken worden als deze geschikt is voor evenementen in de functie van hulpverlener namens onze vereniging. De leden die hiervoor in aanmerking komen zullen uitgenodigd worden om avonden bij te wonen. Dit om de vaardigheden vooral in teamverband te verbeteren.


Doelen Oranje Kruis:

De visie van Het Oranje Kruis op gediplomeerde eerstehulpverleners is dat zij niet alleen kennis verwerven maar zich vooral de bijbehorende vaardigheden eigen maken en deze onderhouden. Dat zij hun kennis en vaardigheden in het dagelijks leven, in het beroep, binnen de vereniging of instelling alsook daarbuiten, in de openbare ruimte kunnen toepassen als dit nodig is. Hierbij past de bereidheid om mensen in nood te helpen en het inzicht het verschil te kunnen maken bij zowel kleine letsels, als bij zaken van leven-of-dood. Het gaat om het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Pas als deze vier onderdelen bij het examen getoond worden, is iemand competent als eerstehulpverlener.

Hoe:
Door het gehele jaar herhalingslessen te verzorgen, door het geven van nieuwe EHBO-cursussen en door hulp te verlenen bij evenementen of grootschalige incidenten. Tevens door hulp te verlenen aan de medemens op elk moment, gevraagd en ongevraagd bij een ongeval als de eerstehulpverlener hiervan kennisneemt. Door het mede verzorgen van cursussen reanimatie en herhalingslessen reanimatie voor de niet-leden van de EHBO-vereniging.