..........................Keep the heart beating
 

Cursussen


Eerste Hulp Aan Kinderen

De Eerste hulp aan kinderen cursus is bestemd voor iedereen die wil leren om Eerste Hulp Bij Ongelukken te verlenen.
Deze opleiding is bedoeld voor ouders en opa’s en oma’s, maar ook voor personen die beroepsmatig met kinderen werken (bijvoorbeeld scholen en kinderdagopvang, gastouders en kraamverzorgenden)….

lees meer

 

Eerst Hulp Verlener

Een slachtoffer is iemand die een acuut optredende, al of niet levensbedreigende stoornis in zijn lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand heeft en naar zijn oordeel of dat van zijn omgeving hulp nodig heeft (een hulpvraag heeft)….

lees meer

 

AED

Een AED is een apparaat dat een stroomstoot toedient aan een slachtoffer met kamerfibrillatie. Er zijn verschillende typen AED's maar ze hebben allemaal hetzelfde bedieningsprincipe.....

lees meer

   

LOTUS

De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS) leidt in Nederland mensen op om zo realistisch mogelijk een slachtoffer van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden......

lees meer