..........................Keep the heart beating
 

Eerste Hulp Verlener

 

Een eerste hulp opleiding ook voor u?

Een slachtoffer is iemand die een acuut optredende, al of niet levensbedreigende stoornis in zijn lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand heeft en naar zijn oordeel of dat van zijn omgeving hulp nodig heeft (een hulpvraag heeft).

Iemand die een plotselinge stoornis in zijn gezondheidstoestand krijgt als gevolg van een ongeval of ziekte moet kunnen rekenen op snelle, ononderbroken goede zorg.

Doorgaans zal een eerste hulp verlener de eerste gediplomeerde hulpverlener op de plaats van het ongeval of de gebeurtenis zijn. Afhankelijk van wat het slachtoffer mankeert, zal hij definitieve hulp moeten kunnen verlenen, of, indien nodig, het slachtoffer na enige tijd in zo goed mogelijke conditie moeten overdragen aan de zorgen van ambulancehulpverleners of een (huis)arts. De eerste hulp verlener zal hen zoveel mogelijk informatie geven over wat er is gebeurd en over de toestand van het slachtoffer.

Om te bereiken dat het slachtoffer, vanaf het moment dat de stoornis optreedt tot het moment waarop hij het ziekenhuis verlaat, kan rekenen op optimale zorg is het noodzakelijk dat de eerste hulp verlener ook goed geschoold is.

Deze scholing wordt door EHV-vereniging Helmond geboden gedurende een 16 lessen durende opleiding door gekwalificeerde instructeurs. In het belang van de eerste hulp verlener in spé, is die opleiding zo eenvoudig en praktisch mogelijk. Immers, van deze toekomstige eerste hulp verlener is een mensenleven op een “goed” moment afhankelijk. Aan de cursist worden geen andere eisen gesteld dan dat hij of zij zich eenvoudige theorie kan eigen maken en over voldoende uithoudingsvermogen beschikt.

Tijdens de opleiding komen de volgende zaken aan de orde:

      - Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten;
           - Schakels in een keten: de vitale functies (hersenen, ademhaling en bloedsomloop)
           - Stoornissen in het bewustzijn;
           - Stoornissen in de ademhaling;
           - Stoornissen in het bewustzijn én de ademhaling (reanimatie en BLS);
           - Ernstige bloedingen;
           - Plaatselijk letsel;
           - Warmte- en koudeletsels;
           - Vergiftigingen;
           - Elektriciteitsletsels;
           - Verband- en hulpmiddelen;
           - Het menselijk lichaam.

.